Even voorstellen…

Hallo, ik ben Joan van Vulpen. Geboren en getogen in Amersfoort, in 1965. Ik woon samen met mijn vriend en we hebben 2 heerlijke zoons.

Bij onderwijsinstelling Caduceus te Lieveren, heb ik de opleidingen healing, intuїtieflichaamsbewustzijnsmassage en reading gedaan. Ik noem mijzelf holistisch energetisch therapeut, omdat ik geest en lichaam als één zie en dus de persoon als geheel behandel. Tijdens deze opleidingen heb ik mijn persoonlijke gids Blue Moon leren kennen. Daarna heb ik een regressie onder begeleiding van mijn persoonlijke gids gedaan om er zeker van te zijn dat hij mijn gids is. Het voelde zo vertrouwd, veilig, het gevoel van Thuis komen was een geweldige ervaring.

Later ben ik in contact gekomen met Het Transformatiehuis, waar ik een aantal cursussen heb gedaan, onder andere, hoe ik bewust kan leven en werken met mijn persoonlijke gids. Door deze ontmoetingen met mijn gids Blue Moon, werd ik steeds bewuster van mijn leven en ook bewust van waarom ik ervaringen nodig had en heb om te kunnen groeien op zielsniveau. Hier heb ik ook mijn diepste angsten leren loslaten en een cursus gevolgd ‘de reis naar jezelf ‘. (een programma dat het mogelijk maakt om je zonder oordelen en andere mentale belemmeringen te laten leiden door je ziel).

Ik begeleid mensen in hun bewustwordingsproces, hierdoor ontstaat er weer meer ruimte in hun leven en kunnen zij met meer en “lichtere” energie verder. Hierdoor kom je dichter bij jezelf en je gevoel. Kortom: de zon in jou krijgt weer ruimte om te gaan stralen.

Momenteel ben ik bezig om mijn website te veranderen, deze hoop ik binnenkort klaar te hebben.